Fundacja Shere the Care

W marcu 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę z fundacją Share the Care, w ramach której zajmujemy się doradztwem komunikacyjnym dla kluczowych projektów. Działania prowadzone są pro bono. Fundacja Share the Care promuje partnerski model rodziny, który pozwala obojgu rodzicom realizować się w różnych sferach życia. Zapobiega także wykluczeniu i dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

- Projekty pro bono są dla nas ważne. To część naszej filozofii
i podejścia do prowadzenia biznesu. Wspólnie z całym zespołem podjęliśmy strategiczną decyzję o poświęceniu części czasu pracy na działania o charakterze społecznym. Jestem dumny, że mimo wielu codziennych obowiązków, chcemy znaleźć przestrzeń do wspierania wartościowych inicjatyw. Z fundacją Share the Care połączyła nas wiara w cel oraz podobne postrzeganie świata
- zaznaczył Michał Olbrychowski, Head of Cohn & Wolfe.


Wspieramy także

Fundacja Hospicjum Onkologiczne

Fundacja Hospicjum Onkologiczne jest organizacją pozarządową, okazującą pomoc ludziom u kresu choroby onkologicznej w ramach hospicjum domowego i stacjonarnego. 

Kampania, którą wspiera Cohn & Wolfe ma zachęcać do przekazywania 1% podatku dochodowego na wsparcie działań Fundacji Hospicjum Onkologiczne oraz przełamanie tabu związanego z mówieniem o śmierci.

Polski Alarm Smogowy

Fundacja Polski Alarm Smogowy zabiega o poprawę czystości powietrza w Polsce. Zadaniem Agencji Cohn & Wolfe była pomoc w przejrzystym i funkcjonalnym przygotowaniu nowej strony internetowej projektu, na naciskiem na łatwy dostęp do lokalnych filii fundacji oraz  praca nad wizualną i merytoryczną stroną raportu z działalności Fundacji „Razem o czyste powietrze”